Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở (THCS) dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý

Ngày 18/2, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở (THCS) dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đặt tại Huyện Bố Trạch. Đồng thời, trong ngày 18/2 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Lệ Thủy, Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ba Đồn và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Quảng Trạch cũng đang triển khai giảng dạy khóa học đào tạo, bồi dưỡng.

Tham dự buổi Khai giảng, có TS. Mai Thị Liên Giang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình, TS. Võ Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, đ/c Võ Hải Quân – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bố Trạch, các đ/c đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bố Trạch, Trung tâm Đào tạo thường xuyên cùng các giáo viên THCS tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng.

TS. Võ Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng ĐHQB phát biểu khai giảng khóa học

Số lượng giáo viên tham gia khóa học đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh theo kế hoạch số 2486 ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND Tỉnh gồm có 757 giáo viên THCS và 57 giáo viên TH, trong đó huyện Bố Trạch là 153 giáo viên (149 GV THCS, 04 GV TH).

Đ/c Võ Hải Quân – Trưởng phòng GD – ĐT huyện Bố Trạch phát biểu trong buổi lễ

Nội dung bồi dưỡng theo Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của BGDĐT về ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên và Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của BGDĐT về ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Lịch sử – Địa lý.

Trong đó, giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, gồm: Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành sư phạm hay cử nhân Vật lý, Hóa học, Sinh học; cử nhân song môn, trong đó có 1 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học; giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành sư phạm hoặc cử nhân Vật lý-Hóa học, Hóa học-Sinh học, Vật lý-Sinh học.

Đối với giáo viên THCS dạy môn Lịch sử-Địa lý, gồm: Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là Lịch sử; giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành sư phạm Địa lý hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là Địa lý.

Thời gian đào tạo từ 6-9 tháng trong năm 2023, tùy theo chương trình đào tạo.

Thông qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm bảo đảm các giáo viên bậc THCS trên địa bàn đủ điều kiện về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thưc hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đáp ứng tốt cho công tác dạy học.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng: