Chung tay giữ gìn trường Đại học Quảng Bình xanh – sạch – đẹp

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Kế hoạch số 267- KH/ĐTN ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quảng Bình về việc triển khai tháng thanh niên 2023. Ngày 17/3/2023 Đoàn trường Đại học Quảng Bình đã phát động đồng loạt triển khai Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện làm vệ sinh khuôn viên Trường. Theo đó tất cả ĐVTN tham gia làm vệ sinh, quét rác, nhặt rác thải nhựa và thu gom rác thải tại khuôn viên trường và trồng cây cỏ lạc tại công trình thanh niên trước giảng đường A1. Các tình nguyện viên đã tham gia xử lý các điểm đen xả rác thải vận chuyển đúng nơi quy định nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hoạt động đã nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo ra môi trường cảnh quan học và dạy trong sáng, lành mạnh.

Một số hình ảnh hoạt động