Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”

Ngày 24/4/2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty Netin Travel, đại điện lãnh đạo các xã Hồng Thủy, Hoa Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, xã Vạn Ninh, Gia Ninh thuộc huyện Quảng Ninh và các nhà khoa học.

TS Võ Khắc Sơn, PHT. Trường Đại học Quảng Bình chủ trì hội thảo

Đây là một trong những nội dung của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” do Trường Đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện, ThS. Phan Nữ Ý Anh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với hoạt động sinh kế người dân theo định hướng phát triển bền vững tại khu vực phá Hạc Hải.

Tại hội thảo chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày các nội dung nhiệm vụ đã nghiên cứu:

  • Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu vực phá Hạc Hải bao gồm tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa.
  • Phân tích thực trạng hoạt động sinh kế của người dân tại phá Hạc Hải; Từ đó đề xuất các kịch bản và mô hình du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững ở dưới nước và trên vùng bờ. Đánh giá tính hiệu quả của mô hình được đề xuất.
  • Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn vối sinh kế người dân theo định hướng phát triển bền vững.

ThS. Phan Nữ Ý Anh, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung mà nhiệm vụ chưa làm được và giải pháp để nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận tại hội thảo, chủ nhiệm nhiệm vụ đã tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Thông qua các ý kiến đóng góp, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh nhiệm vụ.

Các hình ảnh tại Hội thảo: