Tập huấn cho giảng viên về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023; Thực hiện hợp đồng tư vấn ngày 29/06/2022 giữa tổ chức CRS và Trường Đại học Quảng Bình. Ngày 11/5/2023, Nhà trường đã triển khai tập huấn cho giảng viên về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên.

Tham dự tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng nhà trường, TS. Lý Thị Thu Hoài – Phó trưởng phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Kế Tam – Phụ trách Khoa Sư phạm, ThS. Nguyễn Thuỳ Vân – Phó trưởng khoa Luật và các giảng viên tham gia giảng dạy phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên ĐHGD Tiểu học K61, K62.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn là một trong những hoạt động được ưu tiên đầu tư nguồn lực của Chính phủ bên cạnh các hoạt động khảo sát, rà phá. Các hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn được triển khai rộng rãi với sự tham gia tích cực của các ban, ngành, địa phương và sự chung tay của các tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ Dự án CRS, nhiều địa phương tại một số tỉnh miền Trung cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh.

Chương trình tập huấn cho giảng viên về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên bao gồm các nội dung sau:

– Giới thiệu về Dự án, phổ biến một số vấn đề liên quan đến chuyên đề giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho sinh viên và cách thức triển khai giảng dạy chuyên đề.

– Tập huấn về phương pháp tổ chức giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn qua Elearning.

– Tập huấn sử dụng tài liệu về giảng dạy giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho sinh viên.

– Trao đổi, thảo luận về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho SV.

ThS. Hoàng Thị Tường Vi giới thiệu dự án

Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến chuyên đề giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong trường Đại học. Chương trình tập huấn đã góp phần giúp cho giảng viên nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bom mìn, vật nổ; Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu cháy nổ ở trường Tiểu học; Phát huy những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa Tổ chức CRS và Trường Đại học Quảng Bình ở giai đoạn 1, hướng đến giáo dục bền vững ở giai đoạn 2.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: