Trường Đại học Quảng Bình được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo

Ngày 21/8/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 chương trình đào tạo đại học: Công nghệ thông tin, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh lần lượt theo các quyết định số 683/QĐ-KĐCLV; 684/QĐ-KĐCLV; 685/QĐ-KĐCLV và 686/QĐ-KĐCLV.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh thực hiện tại Trường Đại học Quảng Bình (diễn ra từ ngày 14/12/2022 đến ngày 18/12/2022).

Trước đó, vào ngày 24/11/2022, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Quảng Bình. Trong quá trình khảo sát, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã làm việc khách quan, khoa học, đưa ra những nhận xét xác đáng và toàn diện đồng thời nêu lên những kiến nghị để giúp cán bộ giảng viên Trường Đại học Quảng Bình nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thực tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hợp tác quốc tế…; giúp Nhà trường tiếp tục cải thiện chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Việc tổ chức đánh giá ngoài là một chủ trương rất đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, giúp cho lãnh đạo Nhà trường và giảng viên bộ môn thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu, những tiêu chuẩn đã đạt được và những tiêu chuẩn chưa đạt được của từng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để từ đó có hướng khắc phục những hạn chế, giúp Nhà trường có nhiều thay đổi tích cực trong công tác quản lý, điều hành, học tập, nghiên cứu khoa học, từng bước ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Việc được công nhận đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một dấu mốc phát triển mới của 04 ngành: đại học Ngôn ngữ Anh, đại học Giáo dục Tiểu học, đại học Công nghệ thông tin và đại học Quản trị kinh doanh. Đây cũng chính là nền tảng, động lực để Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Quảng Bình.

Một số hình ảnh Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học của 04 ngành:

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học: Ngành Công nghệ thông tin

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học: Ngành Giáo dục Tiểu học

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học: Ngành Quản trị kinh doanh

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học: Ngành Ngôn ngữ Anh.