Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình”

Sáng ngày 15/8/2023 tại Trường Đại học Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” của chủ nhiệm ThS. Phan Nữ Ý Anh do Trường Đại học Quảng Bình chủ trì. Tham dự lễ chuyển giao có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, đại diện các đơn vị được chuyển giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tại lễ chuyển giao, đại diện sở KH&CN công bố quyết định chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Sở KH&CN đã ký kết hợp đồng chuyển giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Sở Du lịch, UBND huyện Quảng Ninh. Đại diện đơn vị nhận chuyển giao ông Đặng Đông Hà đánh giá cao công việc nghiên cứu nghiêm túc của nhóm nghiên cứu để mang lại báo cáo tổng kết có ý nghĩa và cam kết sẽ đưa nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Một số hình tại tại buổi lễ: