Trường Đại học Quảng Bình tổ chức phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ 4 năm 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Vào lúc 14h ngày 15 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức phiên thứ 4, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tịch Hội đồng nhằm báo cáo kết quả hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ trường Đại học Quảng Bình 6 tháng cuối năm 2023 và định hướng năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự Phiên họp, về phía khách mời có TS. Hoàng Thanh Hiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Về phía Trường Đại học Quảng Bình có PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tịch Hội đồng, TS. Võ Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phó các đơn vị và các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tịch Hội đồng đã phát biểu tổng quan chung các vấn đề nổi bật về Nhà trường, chia sẻ với các thành viên trong Hội đồng về công tác tuyển sinh, đào tạo, mở mã ngành đào tạo mới (Sư phạm Lịch sử – Địa lý và Sư phạm Tiếng Anh) và duy trì các mã ngành đào tạo, các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2023, mong muốn Hội đồng đưa ra những định hướng, giải pháp giúp Nhà trường ổn định và phát triển tốt trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo – Thư ký Hội đồng đã báo cáo tổng quan thực trạng công tác đào tạo trong năm học 2022 – 2023 và triển khai hoạt động đào tạo học kì 1, năm học 2023 – 2024 và hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường trong năm 2023. Trong tình hình tuyển sinh không đồng đều giữa các khối ngành, dẫn đến công tác tổ chức dạy học và phân công lao động giữa các bộ môn gặp nhiều khó khăn, một số ngành không tổ chức đào tạo được. Tuy nhiên, Nhà trường luôn bám sát tình hình thực tế, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động đào tạo và đã đạt được những kết quả nhất định. Báo cáo cũng đã đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đào tạo, tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2024.

TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo – Thư ký Hội đồng báo cáo công tác đào tạo

TS. Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại báo cáo hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường trong năm 2023, những kết quả Nhà trường đã đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên (Nhà trường đã tổ chức đăng ký, tuyển chọn, phê duyệt danh mục và triển khai thực hiện 15 đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2023-2024; Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2024. Đồng thời, tổ chức nghiệm thu 22 đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2022 – 2023 đến hạn, không có đề tài cấp cơ sở nào gia hạn); sinh viên (Nhà trường đã tổ chức đăng ký, tuyển chọn, phê duyệt danh mục và triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2023 – 2024); Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Từ đó, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học & công nghệ, trên cơ sở đề ra mục tiêu, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2024.

 TS. Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng KH-CN và Đối ngoại báo cáo công tác KH&CN

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, thảo luận của các thành viên Hội đồng. TS. Võ Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng trình bày các ý kiến về hoạt động KH&CN, các đề tài NCKH. TS. Hoàng Thanh Hiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra các ý kiến liên quan đến việc đóng các ngành đào tạo không còn phù hợp với xu thế; định hướng liên kết với các đơn vị bên ngoài; chú ý đến chất lượng các đề tài NCKH, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay. TS. Trần Thế Hùng nêu lên ý kiến về đề tài KHCN cấp Bộ. PGS.TS. Nguyễn Thành Chung đánh giá cao hiệu quả của công tác truyền thông tuyển sinh trong năm 2023, các ngành đào tạo thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục định hướng trong năm 2024. Bên cạnh đó, phiên họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận từ các thành viên Hội đồng.

TS. Hoàng Thanh Hiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận

PGS.TS. Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa KHCB phát biểu thảo luận

Nhìn chung, các thành viên Hội đồng đã nhất trí cao đối với đánh giá thực trạng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Nhà trường trong năm 2023. Về hoạt động đào tạo, cần định hướng các ngành mũi nhọn, tăng cường công tác tuyển sinh. Về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình đã kết luận lại những ý kiến trao đổi, góp ý, thảo luận, đề xuất định hướng về hoạt động đào tạo và khoa học của các thành viên trong Hội đồng. Các góp ý, trao đổi, thảo luận này sẽ là cơ sở để làm căn cứ chỉ đạo các hoạt động khoa học và đào tạo của Nhà trường trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.