Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 12/01/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sáu – Phó Bí thư Đảng bộ Khối. Về phía Trường Đại học Quảng Bình, có PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021 – 2026 trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình cùng với sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường và toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các hoạt động.

TS. Võ Khắc Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 nhằm kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đánh giá ưu điểm, những công việc đã làm được; chỉ ra những hạn chế và khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đảng năm 2024. Đồng thời, biểu dương khen thưởng các chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023.

Khen thưởng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua giữa các chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Trường; động viên sự tham gia tích cực của đảng viên, viên chức, nhân viên và người học vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Quảng Bình ngày càng phát triển.

Các chi bộ trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2024

Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đầu năm. Với những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm vừa qua là cơ sở để Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình thực hiện tốt hơn, thành công hơn nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.