Lịch công tác – Tuần 33. Năm học 2023 – 2024

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

01/4

8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH
14h00
Ba

02/4

8h00 UBND tỉnh làm việc với Trường ĐHQB để bàn sắp xếp tổ chức bộ máy và một số nội dung liên quan BGH; Trưởng phòng TC-HC và VC phụ trách Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy; PT Kế toán P. Họp UBND tỉnh P. CT UBND tỉnh

03/4

8h00    
15h00 Họp Tổ xây dựng Đề án tự chủ Trường ĐHQB Theo Quyết định P. Họp tầng 3 PHT
Năm

04/4

 

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường P. Khánh tiết BGH
8h30 Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024 PHT-Võ Khắc Sơn Trụ sở UBND tỉnh UBND tỉnh
9h00 Họp xử lý các nội dung tại Công văn số 441/UBND-TH ngày 14/3/2024 Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC; Trưởng, Phó phòng KH, TC&QLĐT; Đ/c Hải Vân và các thành phần liên quan P. Họp tầng 3 HT
14h00 Họp bàn khai thác sử dụng bể bơi và các hoạt động thể thao Theo Quyết định P. Họp tầng 3 HT
16h00 Gặp mặt đội tuyển Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2024 BGH; TP. CT&QLSV; BT Đoàn trường; GV bộ môn Toán và đội tuyển P. Họp tầng 3 BGH
Sáu

05/4

 

8h00 Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả Thanh tra công tác quản lý của Phòng KHCN&ĐN (điều chỉnh) Đại diện LĐ Trường, TrP. TT- ĐBCLGD; Đoàn Thanh tra; P.KHCN&ĐN P. KHCN&ĐN Trưởng đoàn TT
10h00 BGH gặp mặt GV dạy BD Toán, Văn, Anh (bổ sung) BGH; TT ĐTTX; Các GV: Quang Hòe, Bạch Liên, Mỹ Hồng, Phạm Hà, Lê Hằng, Hà Phương P. Họp tầng 3 PHT-VKS
14h15
Bảy

06/4

8h00
16h00 Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp ĐH Ngôn ngữ Anh VB2 khóa 63, năm 2024 Đại diện BGH; LĐ và toàn thể GV Khoa Ngoại ngữ; SV ngành Ngôn ngữ Anh VB2 khóa 63 P. Họp tầng 4 TK
Chủ nhật

07/4

8h00
14h00