Hội nghị Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26/04/2024, Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường lần thứ XI và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Thông qua dự thảo Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Quảng Bình.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có Ông Đặng Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, Ông Đặng Đông Hà – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và toàn thể thành viên Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trường lần thứ XI và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 bao gồm các nội dung về: công tác đào tạo (truyền thông tuyển sinh, mở mã ngành đào tạo), cơ sở vật chất (triển khai xây dựng ký túc xá), công tác nghiên cứu khoa học (tiến hành chuẩn bị cho Hội nghị NCKH sinh viên cấp Trường), công tác tài chính, cơ cấu tổ chức bộ máy và vị trí việc làm…

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

TS. Phạm Xuân Hậu – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Quảng Bình, tình hình chung và quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai.

Trong phần thảo luận, các thành viên Hội đồng Trường đã nhất trí cao đối với Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng Trường lần thứ XI và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024. Các thành viên trao đổi, góp ý và đưa ra một số giải pháp về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính – nhân sự, những góp ý liên quan đến vị trí việc làm của các đơn vị và những kiến nghị, đề xuất phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Đặng Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi, góp ý

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, thảo luận của các thành viên tham gia Hội đồng. TS. Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ – Đối ngoại và Học liệu – Thư ký Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình đã kết luận lại những ý kiến trao đổi, góp ý về hoạt động đào tạo, khoa học, đảm bảo chất lượng giáo dục, nhân sự, tài chính, vị trí việc làm của các thành viên trong Hội đồng. Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo trao đổi, thảo luận

 

PGS.TS. Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa Sư phạm trao đổi, thảo luận

 

TS. Võ Thị Dung – Trưởng khoa Ngoại ngữ trao đổi, thảo luận