Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024. Sáng ngày 24/5/2024, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Phòng họp tầng 4, Khu F, Nhà Hiệu bộ.

Tham dự Hội nghị, có Đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Bình – Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình – Báo cáo viên của Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh. Về phía Trường ĐH Quảng Bình, có PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể viên chức các Phòng, Trung tâm và văn thư các Khoa.

Quang cảnh Hội nghị

Buổi tập huấn nhằm mục đích phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ viên chức để nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho mỗi viên chức trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, các viên chức tham dự được đồng chí Thượng tá Hoàng Thanh Bình – Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình truyền đạt những nội dung chính các quy định pháp luật đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước qua 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chuyên đề 2: Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành.

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chuyên đề 4: Xử lý trách nhiệm vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Bình – Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo các chuyên đề

Sau phần báo cáo các chuyên đề, các viên chức tham gia trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đã được giải đáp trong buổi tập huấn.

Qua tập huấn, các đại biểu tham dự đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Từ đó, nâng cao trách nhiệm trong quá trình công tác phải tuyệt đối chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là phải nâng cao nhận thức, thận trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, tránh xảy ra tình trạng làm lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng.