Thẩm định mở mã ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Quảng Bình

Sáng ngày 15/05/2024, tại phòng họp tầng 3 – nhà Hiệu bộ, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh, mã số: 7140231 của Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành làm việc theo hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự buổi thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHQB ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh, mã số: 7140231.

Hội đồng thẩm định chương trình Sư phạm Tiếng Anh bao gồm 05 thành viên:

1. PGS. TS. Vũ Kim Bảng – Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phương Đông – Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS. TS. Phần Văn Quế – Chủ nhiệm khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – Phản biện 1

3. TS. Trần Thị Hoa Mai – Giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh – Phản biện 2.

4. ThS. Nguyễn Mạnh Cường – Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình – Ủy viên.

5. TS. Lý Thị Thu Hoài – Phó trưởng Phòng Đào tạo và QLSV Trường Đại học Quảng Bình – Thư ký.

Hội thẩm định chương trình Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Quảng Bình (Hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh đã được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khảo sát về nhu cầu nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở các trường phổ thông.

TS. Võ Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phát biểu tại buổi thẩm định

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; mục tiêu và kết cấu chương trình phù hợp, nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình đảm bảo phục vụ đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh.

TS. Võ Thị Dung đại diện Tổ xây dựng hồ sơ mở mã ngành đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định và sẽ rà soát lại dự thảo để hoàn thiện Đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định trong thời gian sớm nhất.

TS. Võ Thị Dung đại diện Tổ xây dựng hồ sơ mở mã ngành phát biểu

Trên cơ sở đó, Hội đồng Thẩm định đã biểu quyết thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Quảng Bình.