Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình kiểm tra trực tiếp kết hợp trực tuyến Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 27/6/2024, thực hiện Công văn số 01-CV/BKT của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương  kiểm tra trực tuyến Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024, báo cáo thực hiện các chương trình hành động công tác hội của Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình.

Thành phần đoàn kiểm tra về phía Trung ương Hội Sinh viên gồm có: Đ/c Nguyễn Bá Cát – Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thư ký, Ban kiểm tra Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Về phía Tỉnh đoàn Quảng Bình, có đồng chí Đinh Thị Giang My – Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học.

Về phía Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, gồm có: Đ/c Hoàng Anh Vũ – Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình; Đ/c Trương Quang Hùng – Phó bí thư Đoàn trường; Đ/c Lê Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình và các đồng chí khác trong Ban chấp hành, Ban thư ký Hội sinh viên Trường.

Điểm cầu Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình

Nội dung kiểm tra bao gồm:

          – Kết quả thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024.

          – Kết quả triển khai chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 -2024 trên các mặt công tác.

          – Kiểm tra Hội Sinh viên các cấp triển khai, tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên.

          – Kết quả công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra, Ban chấp hành, Ban thư ký Hội Sinh viên Trường.

Đ/c Hoàng Anh Vũ – Chủ tịch Hội sinh viên Trường báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Anh Vũ – Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đã báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024 bám sát chủ đề “Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tiên phong chuyển đổi số”, nêu bật được những kết quả đã làm được trong năm học, những tồn tại và hạn chế. Qua chương trình, Ban kiểm tra đã nêu bật ra được những thắc mắc, nội dung đã thực hiện chưa đưa vào cụ thể trong báo cáo, các nội dung cần sửa đổi và bổ sung trong công tác Hội và phong trào sinh viên của năm học 2023 -2024.

Qua đây, Thay mặt Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, đ/c Nguyễn Bá Cát – Trưởng ban kiểm tra đã bày tỏ quan điểm nhận xét, đánh giá về báo cáo công tác kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Hội sinh viên cấp Trường và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Điểm cầu Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình