Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp”

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Quảng Bình, sáng ngày 7/4/2024 tại Hội trường nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, Viện Ngôn ngữ học phối hợp cùng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề Ngữ âm – Từ vựng – Ngữ pháp”.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện ngôn ngữ học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Quảng Bình. Nội dung Hội thảo tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ trên các phương diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phương ngữ học, ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam và Đông Nam Á, ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học ứng dụng… Hội thảo đã nhận được hơn 35 báo cáo của nhiều nhà nghiên cứu đến từ các trường, viện trên cả nước.

Tại Hội thảo, ngoài các báo cáo khai mạc, báo cáo đề dẫn, báo cáo tổng kết, Hội thảo đã nghe, thảo luận và nhận nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu của các nhà khoa học về các báo cáo: Nghiên cứu đặc điểm tiếng địa phương Quảng Bình trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt; Phương pháp phát triển năng lực tư duy – ngôn ngữ cho học sinh tiểu học; Sự thay đổi cảnh quan ngôn ngữ ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình qua các giai đoạn lịch sử; Đặc điểm ngữ âm âm vị học hệ thanh điệu một số thổ ngữ ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Nghiên cứu tiếng Trieng; Khảo sát quan điểm, thái độ của người học đối với tầm quan trọng của trang thiết bị cơ sở vật chất đối với việc dạy học ngôn ngữ; Một số nhận xét bước đầu về ngữ âm tiếng tày mường bo (Sa Pa, Lào Cai); Một vài đặc điểm ngôn ngữ ở thổ ngữ Bố trạch, tỉnh Quảng Bình; Một số lỗi sử dụng câu phủ định tiếng Anh thường gặp của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Quảng Bình; Khả năng nghe âm thanh môi trường của các trẻ nghe kém từ 1 – 6 tuổi…

Một số hình ảnh tại Hội thảo.