Lịch công tác – Tuần 3. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

27/8

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
Ba

28/8

14h00 Họp xét tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy bổ sung đợt 1 HĐTS Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2018 TS. Trần Ngọc Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đảng ủy khối
14h00 Lễ trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Hà Tĩnh PHT. Mai Thị Liên Giang Trung tâm Hội nghị LUXE Ban Tổ chức

29/8

 

 

15h00 Hội nghị giao ban báo chí 8/2018 PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban TG Tỉnh ủy
Năm

30/8

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 8/2018 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 HT
9h00 Xét hoàn thành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên, lớp đặt tại Trung tâm GD-DN huyện Minh Hóa và Thị xã Ba Đồn; Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Xét tuyển sinh Đại học GD Mầm non đặt lớp tại Trung tâm GD-DN huyện Quảng Trạch Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00 Xét hoàn thành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên, lớp đặt tại Trung tâm GD-DN huyện Minh Hóa và Thị xã Ba Đồn; Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Xét tuyển sinh Đại học GD Mầm non đặt lớp tại Trung tâm GD-DN huyện Quảng Trạch Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h30 BGH làm việc với các đơn vị về tư vấn, hỗ trợ sinh viên BGH; Lãnh đạo và cán bộ tư vấn, hỗ trợ sinh viên các đơn vị sau: ĐT, CTSV, TTHTSV&KN, Đoàn TN, Hội SV Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h30 Tổng kết khóa Tiếng Việt nâng cao cho cán bộ an ninh Tỉnh Khăm Muộn (Lào) Theo Kế hoạch số 1587/KH-ĐHQB Phòng Hội thảo TT Học liệu PHT. Nguyễn Đức Vượng
15h00 Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra nội vụ năm 2018 Đoàn TT Sở Nội vụ; Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng TC-HC, TT-PC Phòng họp tầng 3 Đoàn Thanh tra
15h30 Chuyển giao kết quả thực hiện Đề tài KHCN cấp cơ sở Phòng QLKH&HTQT;

 

Trung tâm NC&TN NL;

 

ThS. Hoàng Anh Vũ

Trung tâm NC&TN NL Trưởng phòng QLKH
Sáu

31/8

7h00 Lễ viếng và dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc nhân Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 Hiệu trưởng Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc Ban Tổ chức
Bảy

1/9

CN

2/9

6h00 Đoàn đi công tác tại Thái Lan xuất phát tại Trường Theo Quyết định Nhà Hiệu bộ P.HT Mai Thị Liên Giang