Lịch công tác – Tuần 6. năm học 2018-2019 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

17/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa SPTH-MN BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa SPTH-MN Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa SPTH-MN
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa N-L-N BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa N-L-N Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa Khoa N-L-N
15h00 Nhà trường làm việc với TT Đào tạo TX Hiệu trưởng, Trưởng Phòng TC-HC; Toàn thể VC TT ĐTTX VP Trung tâm ĐTTX Hiệu trưởng
15h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Trung tâm TN N-L BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ TTTN N-L Phòng Seminar Khối VP TN-KT Giám đốc TTTN N-L
16h30 Hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019 Đại diện BGH; BCH Hội SV mở rộng theo KH Phòng họp tầng 2- Nhà CLB Sinh viên CT Hội Sinh viên
Ba

18/9

9h00 BGH làm việc với TT NC ASEAN Toàn thể VC Trung tâm NC ASEAN Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
10h00 Làm việc với Đoàn TT Tỉnh Hiêu  trưởng; Tr. Ban QLDAXD, KT trưởng Phòng họp tầng 3 Đoàn TT
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng Quản trị BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng Quản trị Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Phòng Quản trị
15h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Ban QLDAXD BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Ban QLDAXD Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Ban QLDAXD
15h30 Họp Ban Thanh tra nhân dân Thành viên Ban TTND Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban

19/9

8h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng Đảm bảo CLGD BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC  Phòng ĐBCLGD Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng ĐB CLGD
13h00 Sát hạch phỏng vấn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xét chuyển chức danh nghề nghiệp GV ngành luật Ban sát hạch, phỏng vấn theo Quyết định C206 Trưởng Ban
14h00 Hội Chữ Thập Đỏ tổng kết năm học 2017-2018 Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 2 TT Học liệu CT Hội CTĐ
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa Ngoại ngữ BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa NN Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa NN
14h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa LLChính trị BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa LLCT Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa LLCT
Năm

20/9

7h30 Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh Quảng Bình lần thứ X, Nhiệm kỳ 2018-2023 Hiệu trưởng Trung tâm Văn hóa Tỉnh Quảng Bình Ban Tổ chức
8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo trường Phòng Khánh tiết BGH
9h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của TT Tin học-Ngoại ngữ BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ TT Tin học-Ngoại ngữ Phòng họp tầng 4 Giám đốc TT Tin học-Ngoại ngữ
14h00 Hội nghị giao ban Khối Kinh tế-Xã hội Quý III năm 2018 Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 Tỉnh ủy
Sáu

21/9

8h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng TC-HC BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng TC-HC Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng TC-HC
14h00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH các cấp, năm học 2018-2019 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa Khoa học Tự nhiên BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa Khoa học Tự nhiên Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên
14h00  

Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa Kinh tế-Du lịch

BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa KT-DL Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa KT-DL
19h00 Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho con của công đoàn viên BGH; BCH Công đoàn; Công đoàn viên và các cháu thiếu nhi con của CĐV GĐ A3 Ban Tổ chức
Bảy

22/9

CN

23/9

Lịch công tác-Tuần 6

Last Updated on 21 Tháng Chín, 2018 by Trần Đức Hiền