You are currently viewing Sáng 26 tháng 9 năm 2018, Nhà trường tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

Sáng 26 tháng 9 năm 2018, Nhà trường tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu học 2018 – 2019, Kế hoạch số 1615/KH-ĐHQB ngày 28 tháng 8 năm 2018 và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, sáng 26 tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Quảng Bình tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019.

Hội nghị vinh dự có đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực và các đồng chí đại diện các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đến dự. Hội nghị có 281/316 viên chức, nhân viên được triệu tập tham dự.

 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2017 – 2018, Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và thảo luận xây dựng kế hoạch, xác định phương hướng, mục tiêu phấn đấu và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Phi Khanh đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Nhà trường trong năm học qua. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Nhà trường và tổ chức Công đoàn Trường một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khích lệ tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy nội lực, thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đặt ra của năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị

Thay mặt BCH Công đoàn, đồng chí Lê Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn đã tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 – 2018 và phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và lao động của Nhà trường.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua

Thừa ủy quyền của các cấp chính quyền, đồng chí Hoàng Dương Hùng trao Cờ thi đua, Bằng khen các cấp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

 

 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học

Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể và ký giao ước thi đua năm học 2018 – 2019.

Đại diện Đảng ủy, BGH và các đơn vị thuộc Trường ký giao ước thi đua Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2018 – 2019

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 – 2019 của Trường Đại học Quảng Bình kết thúc thành công, tốt đẹp. Bước vào năm học mới, với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là sự phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động và người học, tin tưởng rằng Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, phấn đấu đưa Trường Đại học Quảng Bình phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước và khu vực.