You are currently viewing Trường Đại học Quảng Bình tập huấn Tự đánh giá chương trình đào tạo

Trường Đại học Quảng Bình tập huấn Tự đánh giá chương trình đào tạo

Ngày 05/10/2018, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức khóa tập huấn Tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến dự và chỉ đạo khóa tập huấn có PGS.TS. Hoàng Dương Hùng và các đ/c trong Bam giám hiệu Nhà Trường; báo cáo viên khóa tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó giám đốc thường trực Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN.

Thành phẩn tham dự khóa tập huấn là Trưởng các Bộ môn, Trưởng, Phó các đơn vị trong Nhà trường và thành viên các Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng. Tự đánh giá CTĐT giúp Nhà trường tự rà soát, xem xét tình trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan của từng CTĐT, là căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Thông qua khóa tập huấn này, các đ/c tham dự tập huấn sẽ được báo cáo viên giới thiệu, phân tích chi tiết Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; hướng dẫn về kỹ thuật, những kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT để triển khai thực hiện công tác tự đánh giá CTĐT tại đơn vị mình.

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao – Phó giám đốc thường trực Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN đã trình bày tổng quát về công tác Tự đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học và Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng. Dựa trên Bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí, các thành viên tham gia tập huấn được hướng dẫn cụ thể về phân tích nội hàm của các tiêu chí và chia thành các nhóm thực hành viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí theo các mảng hoạt động của đơn vị mình.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, 17g ngày 06/10/2018 khóa tập huấn kết thúc và các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng CTĐT do Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN cấp.

  

Bùi Khắc Sơn – Phát biểu bế mạc và trao GCN cho học viên khóa tập huấn

Khóa tập huấn đã cung cấp thêm cho các thành viên tham gia nhiều thông tin hữu ích và thiết thực để tiến hành viết báo cáo tự đánh giá CTĐT, tiến tới đánh giá ngoài theo lộ trình kiểm định chất lượng CTĐT của Trường Đại học Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn: