Lịch công tác – Tuần 12. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

29/10

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Báo cáo chuyên đề về PPDH môn GDCD ở Trường THPT và thực hành DH bộ môn GV BM Lý luận Mác-Lênin, Bộ môn CGCD Trường THPT Đào Duy Từ Phòng A301,

Trường ĐHQB

Trưởng BMLL Mác-Lênin
Ba

30/10

8h00 Làm việc với Sở LĐ-TB&XH về hoạt động giáo dục nghề nghiệp Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Sở LĐ-TB&XH
19h30 Tổng kết công tác Đoàn, Hội năm học 2017-2018, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Bí thư Đoàn TN,  Chủ tịch Hội SV

31/10

8h00 Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 10/2018 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
8h00 Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công nghệ thông tin PHT. Nguyễn Đức Vượng Sở Thông tin &Truyền thông BTC
14h00 Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 Hiệu trưởng Trụ sở UBND Tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh
19h30 Hội thi “Halloween – Sự sáng tạo” Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Ban tổ chức
Năm

1/11

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Họp xét tuyển sinh liên thông, VB2 năm 2018 Hội đồng tuyển sinh hệ LT,VB2 Phòng họp tầng 3
CTHĐ
14h00 Họp Chi hội Di sản VH Trường ĐH Quảng Bình Đại diện BGH; hội viên Chi hội DSVH Phòng họp tầng 3 Chủ tịch CH
Sáu

2/11

8h00 Hội nghị thường niên về đào tạo không chính quy năm 2018 Hiệu trưởng Hội trường khách sạn Quân đội,  Số 1 Ng. Tri Phương, Hà Nội Viện ĐH mở Hà Nội
 

8h00

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tăng cường  lãnh đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 Ban Tổ chức
15h30 Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 Ban TC Hội nghị
Bảy

3/11

8h00 Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện ĐH mở Hà Nội Hiệu trưởng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Hà Nội Ban Tổ chức
CN

4/11

Lịch công tác – Tuần 12