You are currently viewing Tổng kết công tác Hội sinh viên năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019

Tổng kết công tác Hội sinh viên năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019

Tối ngày 30/10/2018 Đoàn trường – Hội Sinh viên phối hợp tổ chức Chương trình Tổng kết Công tác Đoàn – Hội năm học 2017-2018, Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Trong chương trình Hội sinh viên đã khen thưởng các cá nhân, tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm học 2017-2018 và 30 sinh viên tiêu biểu đại diện cho 30 điểm Tiếp sức mùa thi năm 2018.

 

Đồng chí Trương Quang Hùng - Chủ tịch Hội sinh viên báo cáo tổng kết

    Đồng chí Trương Quang Hùng – Chủ tịch Hội sinh viên báo cáo tổng kết năm học 2017 và phương hướng 2018

Đồng chí Trương Quang Hùng – CT Hội SV trao cho các tập thể có thành tích trong năm học 2017-2018

Đ/c Trương Quang Hùng – Chủ tịch Hội sinh viên  và đ/c Nguyễn Ngọc Thành – P.Chủ Tịch Hội sinh viên trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm học 2017-2018