Tiêu chuẩn xét chọn Sinh viên 5 tốt & Sao tháng Giêng cấp Trường năm học 2017-2018

Tiêu chuẩn xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2017- 2018:

Tiêu chuẩn xét chọn Sao tháng Giêng cấp trường năm học 2017-2018:

Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị công nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường:

Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường:

Last Updated on 27 Tháng Mười Một, 2018 by Nguyễn Ngọc Thành