You are currently viewing Đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào

Đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào

Được sự đồng ý của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương đào tạo Tiếng Việt cho cán bộ huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào; Ngày 28/11/2018, Ông Đinh Duy Luân- Quyền trưởng ban tổ chức và Ông Đinh Hoàng Long-Phó chánh văn phòng Huyện ủy huyện Minh Hoá thay mặt lãnh đạo huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn đưa 02 cán bộ văn phòng UBND huyện Nakai sang học.

Đón tiếp đoàn có đại diện cán bộ phòng Quản lý biên giới – Sở Ngoại vụ; PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng-Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng /phó đơn vị: Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản trị, Trung tâm nghiên cứu ASEAN ; cán bộ phòng QLKH&HTQT và Trung tâm NC ASEAN.

Thay mặt lãnh đạo Trường, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng đã phát biểu chào mừng đoàn công tác, trao đổi và làm việc với đoàn về kế hoạch, lịch trình giảng dạy  tiếng Việt, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của Nhà trường, đồng thời khẳng định rằng Trường sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho cán bộ huyện Nakai trong thời gian tham gia khóa đào tạo.

Đại diện đoàn công tác, Ông Đinh Duy Luân- Quyền trưởng ban tổ chức huyện ủy huyện Minh Hóa mong muốn Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với huyện Minh Hóa tổ chức khóa đào tạo Tiếng Việt nâng cao cho 02 cán bộ huyện Nakai tỉnh Khăm Muộn, thời gian đào tạo 5 tháng, nhằm giúp cán bộ bồi dưỡng thêm trình độ tiếng Việt, thực hiện tốt nhiệm vụ về hợp tác giữa 02 huyện Minh Hóa- Nakai nói riêng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi đón tiếp: