Lịch công tác – Tuần 21. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

31/12

Nghỉ Tết Dương lịch
Ba

1/1/2019

Nghỉ Tết Dương lịch

2/1/2019

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Duyệt kế hoạch, nội dung, chương trình Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Quảng Bình lần thứ 2, Nhiệm kỳ 2019-2024  BTV Đảng ủy, Ban GH, Ban thường vụ CĐ Trường, Ban thường vụ Hội CGC Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
15h30 Họp xét công nhận điểm trúng tuyển ĐHVB2 SP Sinh (Đặt tại H. Tuyên Hóa) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Năm

3/1/2019

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018-2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Nhà thi đấu, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp Ban Tổ chức
8h00 Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018 Hiệu trưởng Hội trường UBND Tỉnh Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
14h00 Họp Ban tổ chức Hội thảo: “Đổi mới công tác quản lý dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban Tổ chức
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 CTHĐ
15h00 Họp giao ban công tác báo chí tháng 12 năm 2018 PHT. Nguyễn Đức Vượng Tầng 2, VP Tỉnh ủy  BTC
16h00 Họp Ban chỉ đạo và Ban xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo: “Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành” Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban chỉ đạo
Sáu

4/1/2019

14h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao  PHT. Mai Thị Liên Giang Trung tâm Văn hóa Tỉnh Sở VH&TT
16h00 Bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018-2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Nhà thi đấu, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp Ban Tổ chức
19h15 Liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới 2019 Theo Kế hoạch Giảng đường A3 Đoàn TN
Bảy

5/1/2019

7h00 Bảo vệ luận văn cao học lớp Khoa học máy tính K54 Hội đồng chấm LV, Học viên lớp cao học KHMT K34 Phòng Hội thảo, Phòng tự NC của GV,  Phòng tự NC của SV- TT Học liệu Chủ tịch Hội đồng
7h30 – Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Khóa XII (Cả ngày)

– Làm việc bù ngày thứ 2 (31/12/2018)

Đại biểu và toàn thể Đảng viên, Cảm tình Đảng Giảng đường B3 Ban Tổ chức
14h00
CN

6/1/2019

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 21