Lịch công tác – Tuần 23. Năm học 2018-2019

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

14/1

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Hội nghị công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2019 Hiệu trưởng Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh (tầng 3) BTC Tỉnh ủy
8h00 Hội thảo- Tập huấn về công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên và góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi (02 ngày) Theo Quyết định Khách sạn Yasaka, 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Cục Nhà giáo &CB QL Giáo dục
14h00 Họp báo và Gặp mặt báo chí định kỳ Quý IV/2018 PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Sở TT-TT
14h30 Chấm thi tốt nghiệp lớp ĐH GDMN K58  (lớp đặt tại  Trường TC DL-CN số 9) Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban chấm
Ba

15/1

8h00 Kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng Khối các Trường CN năm 2018 (Cả ngày) PHT. Mai Thị Liên Giang, PP. TC-HC Nguyễn Thị Như Hòa Các đơn vị được kiểm tra theo Kế hoạch Trưởng đoàn KT
8h00 Họp các nhóm nghiên cứu khoa học Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
8h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh Bí thư Đảng ủy Khối
9h00 Hội thảo “Nắm bắt cơ hội-Thay đổi cuộc đời. Nhật Bản- Đi để trở về” Theo Kế hoạch số 50/KH-ĐHQB ngày 10/01/2019 Giảng đường B3 Ban Tổ chức
15h00        
15h30 Họp xét tốt nghiệp lớp ĐH SP Lịch sử K58 và lớp ĐH GD MN K58 (đặt tại các Huyện) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ

16/1

14h00 Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và xây dựng cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Phường Bắc Lý PHT. Bùi Khắc Sơn Hội trường A, Cơ quan Phường Bắc Lý Ban Tổ chức
15h00
Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng
 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Tổ công đoàn
Phòng họp tầng 3
Chủ tịch CĐ
15h00 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Trường ĐH Quảng Bình
Đoàn KT Khối TĐ, KT; PHT. Mai Thị Liên Giang, TP. Và PP. TC-HC
Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Đoàn KT
Năm

17/1

7h30 Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Quảng Bình lần thứ II, Nhiệm kỳ 2019-2024 Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 4 Ban Tổ chức
8h00 Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2018 PHT. Mai Thị Liên Giang Văn Phòng Hội Khuyến học Tỉnh Hội Khuyến học Tỉnh
8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
Sáu

18/1

14h00 Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở TT-TT PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 3, Sở TT-TT Ban Tổ chức
 
 
Bảy

19/1

CN

20/1

Lịch công tác – Tuần 23

Last Updated on 16 Tháng Một, 2019 by Trần Đức Hiền