You are currently viewing Thông báo chương trình học bổng Darmasiswa, Indonesia
Graduating students smiling and laughing with diplomas; trees in background

Thông báo chương trình học bổng Darmasiswa, Indonesia

Chương trình học bổng Darmasiswa dành cho sinh viên các nước có quan hệ ngoại giao với Indonesia để học ngôn ngữ, nghệ thuật và văn hóa Indonesia tại 72 trường đại học tại Indonesia năm 2019. Mục đích của học bổng này là để quảng bá và thu hút sự quan tâm về ngôn ngữ, nghệ thuật và văn hóa của Indonesia của giới trẻ tại các quốc gia khác, đồng thời cũng tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia tham gia.

 

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Thông-báo-học-bổng-Indonesia.pdf” download=”all” viewer=”google”]