Lịch công tác – Tuần 27. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

11/2

8h00 Tết Trồng cây Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội Khuôn viên Trường Hiệu trưởng
8h30 Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội; Thạc sỹ, Tiến sỹ bảo vệ, tuyển dụng, hợp đồng năm 2018 Phòng Hội thảo, TT Học liệu Hiệu trưởng
10h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
Ba

12/2

13/2

Năm

14/2

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
Sáu

15/2

8h00 Chấm thi TS ĐH Liên thông & VB2 (Đợt bổ sung) Ban Chấm thi theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban Chấm thi
 
Bảy

16/2

CN

17/2

Lịch công tác – Tuần 27