Lịch công tác – Tuần 29. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

25/2

8h00 Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng Bộ GD-ĐT, Hà Nội Lãnh đạo Bộ GD-ĐT
14h00
Ba

26/2

8h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh Hiệu trưởng Hội trường Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh Ban Tổ chức
14h00 Họp BCH Đảng bộ tháng 2/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 BT Đảng ủy

27/2

8h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 Khác mời, Toàn thể đảng viên, cảm tình đảng của Đảng bộ Trường Giảng đường B3 Ban Tổ chức
14h00 Hội thảo đổi mới công tác quản lý dạy và học nhằm nâng cao chất lượng ĐT nguồn nhân lực Toàn thể cán bộ, giảng viên Giảng đường B3 Ban Tổ chức
14h00 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp tỉnh của TS. Võ Thị Dung Hội đồng theo Quyết định; Khách mời Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình năm 2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 3- TT ứng dụng và thống kê KH&CN Ban TC
16h30 Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” tháng 2/2019 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Chủ nhiệm CLB
Năm

28/2

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Tổng duyệt Lễ ra quân năm 2019 (Cả ngày) BCHQS Trường và sinh viên tham gia BCHQS Thành phố ĐH Ban Tổ chức
8h00 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 2/2019 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị “Công tác phối hợp tuyển sinh năm 2019” Theo Kế hoạch số 145/KH-ĐHQB (21/01/2019) Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ chức
Sáu

1/3

7h30 Lễ ra quân Huấn luyện năm 2019 Lãnh đạo Trường, BCHQS Trường, sinh viên tham gia Ban CHQS Thành phố Ban CHQSTP
8h00 Họp xét tốt nghiệp các lớp ĐH liên thông K59 (đợt 2) và ĐH Điện- Điện tử Hội đồng xét TN theo Quyết định Phòng họp tầng 3 CTHĐ
9h15 Hội nghị cán bộ cốt cán toàn Tỉnh cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy BTV Tỉnh ủy
14h00 Họp xét học vụ năm học 2018-2019 BGH, Trưởng các Khoa, Phòng Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
 
Bảy

2/3

8h00
14h00
CN

3/3

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 29