Lịch công tác – Tuần 31. Năm học 2018-2019 (Có điều chỉnh, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

11/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Họp rà soát công tác xây dựng Đề án mở 03 Mã ngành ĐH năm 2019 BGH, các Ban xây dựng Đề án, Lãnh đạo các đơn vị: ĐT, TC-HC, KH-TC; Khoa LLCT, NN, KT-DL Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Ba

12/3

8h00
14h00 Họp xét điểm rèn luyện các khóa CĐ K58, 59, ĐH K57,58,59 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng

13/3

8h00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019 Thành viên HĐTS năm 2019 theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ TS
14h00
Năm

14/3

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
10h30 Bàn giao Hồ sơ BCHQS và công bố Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy phó BCHQS Trường BGH; BCHQS Trường; Trưởng Khoa GD TC-QP

Tr. Phòng TC-HC

Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xét chọn  tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong 30 năm XD&PT Tỉnh Quảng Bình Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Sáu

15/3

9h00 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy về rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch các nhiệm kỳ Ủy viên Ban TV Đảng ủy Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00
Bảy

16/3

8h00 Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THCS và Trường THPT Việt Trung PHT. Mai Thị Liên Giang Trường THCS và Trường THPT Việt Trung Ban TC
14h00
CN

17/3

7h30 Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Hoàng Hoa Thám PHT. Bùi Khắc Sơn Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ban TC
14h00

Lịch công tác – Tuần 31