Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị khoa học trẻ quốc gia năm 2019

Thông báo tham gia viết bài Hội nghị khoa học trẻ quốc gia năm 2019 được tổ chức tại trường ĐHSP Huế. Chi tiết xem file đính kèm [embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Thông-báo-số-1-Hội-nghị-KH-trẻ-2019.pdf” download=”all” viewer=”google”]