Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2019

Căn cứ Kế hoạch Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2018 – 2019.

Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2019 – QBU English Eloquence Contest 2019 Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin trong học tập, tạo cơ hội kỹ năng thực hành, ứng dụng giao tiếp bằng Tiếng Anh của hội viên; Cổ vũ, động viên và khích lệ niềm đam mê của hội viên đối với việc học và sử dụng Tiếng Anh và Mang lại sân chơi cho sinh viên luyện tập, học hỏi cả về kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh của hội thi: