Lịch công tác – Tuần 41. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

20/5

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Chương trình làm việc về “Mạng lưới truyền thông tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS trong thanh niên người dân tộc thiểu số tại H. Lệ Thủy Đại diện các đơn vị tài trợ; PHT. Nguyễn Đức Vượng; Nhóm sáng kiến Trường PT Dân tộc Nội trú Lệ Thủy Ban Tổ chức
8h00 Hoàn thiện ý tưởng và xây dựng mô hình thực nghiệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Cả ngày) TT HTSV&KN; Giảng viên hướng dẫn và SV có ý tưởng sáng tạo được chọn vào vòng chung kết Phòng Tự nghiên cứu của SV, TT Học liệu TT HTSV&KN
8h30 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy viên BCH Đảng ủy Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội thảo khoa học Khoa KT-CNTT năm học 2018-2019 Khách mời, CBGV, SV Khoa KT-CNTT Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa KT-CN Trưởng Khoa
15h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý trưởng đơn vị BCH Đảng bộ; Ban GH; Trưởng, Phó đơn vị CTCĐ, Bí thư ĐTN, CT Hội SV, Hội CCB Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Ba

21/5

8h00 Hoàn thiện ý tưởng và xây dựng mô hình thực nghiệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Cả ngày) TT HTSV&KN; Giảng viên hướng dẫn và SV có ý tưởng sáng tạo được chọn vào vòng chung kết Phòng Tự nghiên cứu của SV, TT Học liệu TT HTSV&KN
14h00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao Dự án SX thử nghiệm “Phát triển mô hình trồng tỏi tập trung tại Thị xã Ba Đồn” PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng
15h30

 

Hội thảo khoa học năm học 2018-2019 của sinh viên Khoa GD TC-QP Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo Khối VP Khoa Trưởng Khoa

22/5

8h00 Hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Cả ngày) Chuyên gia tư vấn; TT HTSV&KN; Giảng viên hướng dẫn và SV có ý tưởng sáng tạo được chọn vào vòng chung kết Phòng Tự nghiên cứu của SV, TT Học liệu TT HTSV&KN
8h00 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm học 2018-2019 Tổ kiểm tra Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
8h00 Hội nghị NCKH của sinh viên Khoa Khoa học Xã hội Khách mời; Toàn thể CBGV của Khoa; SV có đề tài NCKH Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Khoa
15h30 Tổng kết chương trình Fullbright và chia tay trợ giảng Andrew W.K. BGH; Trưởng, phó các đơn vị: P.QLKH&HTQT, Khoa NN, TT TH-NN, P.ĐT, P.KH-TC; Giảng viên Khoa NN, CB Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
Năm

23/5

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
8h00 Seminar đề tài KHCN cấp tỉnh: “Biên soạn từ điển phương ngữ Quảng Bình” Khách mời, nhóm thực hiện đề tài, Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 3 CN đề tài: TS. Võ Thị Dung
8h00 Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (15/5/2016) Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Hội trường Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Đảng ủy Khối các CQ tỉnh
14h00 Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Thành viên Hội đồng Trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Sáu

24/5

8h00 Tổ chức khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, học sinh (04 ngày) Chuyên gia, SV, HS Trường ĐH Quảng Bình, các Trường CĐ, TC trên địa bàn tỉnh Trung tân Học liệu, Trường ĐH Quảng bình Chuyên gia KHST
8h00 Tổ chức phỏng vấn và tuyển dụng việc làm cho sinh viên năm cuối Công ty Hải Phong, SV đã làm hồ sơ và SV có nhu cầu tìm kiếm việc làm Phòng họp Khối VP các Khoa TN-KT  CT Hải Phong, TT HTSV&KN
14h00 Cập nhật và đánh giá định kỳ chương trình đào tạo GD Tiểu học, GD Mầm non Theo Kế hoạch số 10/KH-SPTHMN của Khoa SP TH-MN Văn phòng Khoa SP TH-MN Trưởng Khoa
15h00 Họp đánh giá công tác thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu lần thứ VI” (2014-2019) Toàn thể Hội viên Hội CCB Trường Phòng họp tầng 3 CT Hội
Bảy

25/5

16h00
CN

26/5

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 41