Lịch công tác – Tuần 43. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

3/6

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00
Ba

4/6

7h30 Họp Hội đồng đánh giá đề tài Ban Khoa học tự nhiên Theo Quyết định Phòng Hội thảo, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h30 Hội thảo khoa học năm học 2018-2019 Khoa GD TC-QP Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo Khối VP Khoa (TN-KT) Trưởng Khoa

5/6

6h30 Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày QT đa dạng sinh  học PHT. Nguyễn Đức Vượng Quảng trường huyện Quảng Ninh, TT Quán Hàu Ban tổ chức
7h30 Họp Hội đồng đánh giá đề tài Ban Khoa học Xã hội-Kinh tế Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Chủ tịch HĐ
9h30 Xét điểm tốt nghiệp ĐHLT Mầm non K58 (Lớp đặt tại Tuyên hóa) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
15h00 Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 BGH
Năm

6/6

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Ban TC Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Trường về rà soát hồ sơ viên chức quy hoạch lãnh đạo trường giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 Lãnh đạo Trường; Phòng TC-HC; Đ/c Nguyễn Đại Thăng, Hồ Thị Hồng Phương (VP) Phòng họp tầng 3 BTC Tỉnh ủy
Sáu

7/6

9h00 Hội nghị cốt cán toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 BTV Tỉnh ủy
15h30 Lễ Tổng kết khóa học và trao chứng chỉ cho sinh viên Trường ĐH Sakon Nakhon (Thái Lan) BGH, Trưởng các đơn vị: ĐBCLGD, CTSV, QT; CB, VC: P. QLKH&HTQT, TT ASEAN,  Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
17h30 Tham gia chung kết cuộc thi Danang Startup Runway 2019 Theo Kế hoạch số 325/KH-ĐHQB (31/5/2019) Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng Ban Tổ chức
Bảy

8/6

8h00
16h00
CN

9/6

8h00
14h00

Last Updated on 5 Tháng Sáu, 2019 by Trần Đức Hiền