You are currently viewing Trường Đại học Quảng Bình tổ chức đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, học sinh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, học sinh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ hoạt động, liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị – xã hội” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Từ ngày 24-27 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế tổ chức khóa đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho 42 sinh viên đang học tại Trường Đại học Quảng Bình, và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khóa đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, giúp sinh viên, các nhóm nghiên cứu thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến các ý tưởng thành hiện thực. Sinh viên hiểu rõ hơn về Khởi nghiệp sáng tạo, kích hoạt đội nhóm, mục tiêu SMART, tư duy và phương pháp khởi nghiệp tinh gọn, thiết kế chân dung khách hàng, khảo sát, tìm hiểu vấn đề của khách hàng, thiết kế tuyên ngôn giá trị cho giải pháp, xây dựng mô hình kinh doanh, phân tích và đo lường quy mô thị trường, xây dựng được đội nhóm sáng tạo, kỹ thuật pitching và xây dựng mô hình BMC cho 01 dự án. Kết thúc khóa đào tạo, các sinh viên được nhận Giấy Chứng nhận đã hoàn thành khóa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo do Trường Đại học Quảng Bình và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế cấp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA ĐÀO TẠO