Lịch công tác – Tuần 44. Năm học 2018-2019 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/6

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT của tỉnh Hà Tĩnh Hiệu trưởng Phòng họp tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Bộ GD-ĐT
14h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Bình lần thứ XX năm 2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp tầng 2, TT Dịch vụ việc làm thanh niên Ban Tổ chức
14h30 Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện ĐH K57 và CĐ K58 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
15h00 Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó trưởng Khoa KT-DL Tổ công tác, toàn thể CBVG, VC, LĐ Khoa KT-DL VP Khoa KT-DL Tổ công tác
15h30 Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó trưởng Khoa GD TC-QP Tổ công tác, toàn thể CBVG, VC, LĐ GD TC-QP VP Khoa GD TC-QP Tổ công tác
Ba

11/6

8h00 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) BTV Tỉnh ủy
14h30 Hội nghị lấy thư giới thiệu Trưởng Bộ môn Ngữ Văn, Khoa KHXH Tổ công tác Trường, Trưởng, Phó Khoa KHXH và toàn thể CBGV, NV, LĐ có sinh hoạt chuyên môn ở Bộ môn VP Khoa KHXH Tổ công tác
14h30 Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó trưởng Phòng TT-PC Tổ công tác, toàn thể CBVG, VC, LĐ Phòng TT-PC Phòng họp tầng 3 Tổ công tác
15h00 Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng

12/6

14h00 Tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 Theo Kế hoạch số 952/KH-ĐHQB (5/6/2019) Giảng đường B3 Hiệu trưởng
Năm

13/6

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Họp bàn nội dung chuẩn bị tổ chức triển lãm kỷ niệm 30 năm tái thành lập Tỉnh QB PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp T1, Bảo tàng Tổng hợp Tỉnh QB Ban tổ chức
14h00 Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó trưởng Phòng ĐBCLGD Tổ công tác, toàn thể CBVG, VC, LĐ Phòng ĐBCLGD Phòng họp tầng 3 Tổ công tác
Sáu

14/6

15h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy ĐH K57, CĐ K58 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Bảy

15/6

7h30 Bảo vệ Luận văn cao học lớp Quản lý Dự án

(02 ngày)

Hội đồng chấm và toàn thể học viên lớp QL Dự án Phòng tự NC của sinh viên và phòng chuyên đề tầng 3, TT Học liệu Chủ tịch Hội đồng
13h30 Đại hội lần thứ III,  nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Tin học Quảng Bình PHT. Nguyễn Đức Vượng Khách sạn Sài gòn- Quảng Bình Ban Tổ chức
CN

16/6

8h00
14h00