Lịch công tác – Tuần 48. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

8/7

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00
Ba

9/7

8h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp cơ quan Đảng ủy Khối Bí thư Đảng ủy Khối
8h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “…Số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch QB…” PHT. Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Phòng QLKH&HTQT và Kế toán trưởng Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Chủ tịch HĐ
14h30 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu biên soạn từ điển địa danh Quảng Bình” Đại diện Sở KH&CN, PHT. Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Phòng QLKH&HTQT, Chủ nhiệm đề tà và Kế toán trưởng Phòng họp tầng 3 Sở KH&CN

10/7

8h00 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (Kỳ họp thứ Mười, Khóa XII) (03 ngày) Hiệu trưởng Hội trường UBND tỉnh HĐND tỉnh
14h00
Năm

11/7

7h30 Khởi công công trình khu giáo dục thể chất Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó đơn vị Tại công trình (trước nhà thí nghiệm, thực hành) Hiệu trưởng
8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00  
Sáu

12/7

8h00  

 

 
14h00  

 

Bảy

13/7

8h00  

 

14h00  

 

CN

14/7

8h00  

 

14h00