You are currently viewing Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ lâm nghiệp

Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ lâm nghiệp

Sáng thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm  2019, tại Đại học Huế, Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Lâm sinh, mã số 9.62.02.05 với tên luận án là “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình”.

Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện về công tác quản lý cháy rừng tại tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nội dung nghiên cứu đã làm rõnhững điểm bất cập, chưa hợp lý của công tác dự báo cháy rừng, trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu điều chỉnh các chỉ số trong công thức dự báo, xây dựng phân vùng trọng điểm cháy và đề xuất các giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình.

Trường Đại học Quàng Bình chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn  Phương Văn đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn tặng hoa Hội đồng đánh giá Luận án

 

TS. Bùi Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quàng Bình phát biểu chúc mừng NCS Nguyễn Phương Văn

 

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng

 

Cán bộ, giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư tặng hoa chúc mừng