Lịch công tác – Tuần 53. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

12/8

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

13/8

8h00
14h00

14/8

8h00
14h00
Năm

15/8

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00
Sáu

16/8

8h00 Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 BTC Tỉnh ủy
14h30 Hội thảo “Nguồn nhân lực-Công nghệ nền tảng trong xây dựng thành phố thông minh” PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 3, Sở Thông tin Truyền thông Sở TT-TT
Bảy

17/8

8h00  

 

14h00  

 

CN

18/8

8h00  

 

14h00