You are currently viewing Chúc mừng Nghiên cứu sinh Võ Văn Quốc Huy bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Chúc mừng Nghiên cứu sinh Võ Văn Quốc Huy bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Ngày 18/5/2019 tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc, nghiên cứu sinh (NCS) Võ Văn Quốc Huy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng: Nghiên cứu đối chiếu từ Tỉ dụ trong tiếng Hán và tiếng Việt.
Trong quá trình nghiên cứu, NCS Võ Văn Quốc Huy đã công bố 5 công trình trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí Khoa học và công nghệ và hội thảo liên ngành ngôn ngữ quốc tế.
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài luận án đã tổng hợp, thống kê, phân tích và miêu tả những đặc điểm cấu tạo, so sánh cách thức phân loại và đối chiếu hàm nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từ tỉ dụ tiếng Hán và tiếng Việt. Luận án đã được Hội đồng chấm luận án đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn, mở ra những hướng nghiên cứu mới về phương thức tạo từ, từ vựng và mối quan hệ ngôn ngữ-văn hóa trong tiếng Hán và tiếng Việt.
Xin chúc mừng tân tiến sĩ Võ Văn Quốc Huy. Mong rằng Tiến sĩ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp khoa học và đào tạo của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: