You are currently viewing Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, các Ban của Đảng, các Phòng của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh – Truyền hình, báo Quảng Bình và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự, các Trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong tỉnh, toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Năm học 2018 – 2019 Trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể là: Tổ chức bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện để đáp ứng với chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng viên đạt kết quả đáng ghi nhận với 07 Tiến sỹ mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của cán bộ giảng viên đạt kết quả tốt. Đã tổ chức nghiệm thu 20 đề tài cấp cơ sở; Đề xuất và đã được phê duyệt thực hiện 03 đề tài cấp tỉnh. Tham mưu đề xuất đặt hàng 01 đề tài cấp Nhà nước đã được phê duyệt danh mục. Trong năm học có 329 công trình, bài báo của giảng viên được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu trong và ngoài nước: Trong đó có 09 giáo trình, sách chuyên khảo, 24 bài báo đăng trongtạp chí khoa học uy tính nước ngoài, 25 bài đăng trongkỷ yếu hội thảo quốc tế. Nhà trường đã đăng cai tổ chức Hội nghị tin học Châu Á về các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh (ACIIDS 2018); Hội nghị khoa học quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học hệ thống (ICSSE 2019) đã thu hút gần 500 nhà khoa học đầu ngành có uy tín trong Khu vực và quốc tế tham gia. Tổ chức Hội thảo Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước – Giá trị lý luận và thực tiễn; Thực hiện Dự án Sáng kiến phát triển nhà nghiên cứu Di sản văn hóa và Quyền cộng đồng tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trao đổi văn hóa, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nướctiếp tục được tăng cường và mở rộng.Trong năm học đã tiếp đón 8 đoàn công tác trong và ngoài nước đến làm việc và ký kết hợp tác, Tổ chức 10 đoàn giảng viên đi dự hội nghị, hội thảo và học tập nghiên cứu chuyên môn tại Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2018 – 2019, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; giữ vững định hướng mục tiêu “đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”, Trường Đại học Quảng Bình xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy”.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả của thầy và trò Trường ĐHQB đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới 2019 – 2020, cùng với toàn ngành giáo dục, tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu đoàn kết, thống nhất và có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho giảng viên hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt để có thể cung cấp những kiến thức tích hợp giữa nhiều lĩnh vực phù hợp với yêu cầu thực tế.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Áp dụng mạnh mẽ phương pháp học trực tuyến (e-learning), kết hợp giữa phương pháp học truyền thống với học trực tuyến (blended learning) để tạo thuận lợi cho sinh viên, nâng cao chất lượng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ tư, chủ động và tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo với các trường đại học được kiểm định của nước ngoài; phát triển các chương trình, trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý với các trường đại học nước ngoài.

Thứ năm, nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tăng dần quy mô chương trình đào tạo chất lượng cao, phát triển các chuyên ngành, các ngành học liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhân lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Quảng Bình đã trao thưởng cho 11 sinh viên thủ khoa của kỳ tuyển sinh 2019. Đồng thời, một số đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng trên 100 triệu đồng cho “Quỹ học bổng Trường Đại học Quảng Bình” nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng năm học mới

Các tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới do sinh viên Trường ĐHQB biểu diễn

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHQB trao thưởng cho các thủ khoa trong kỳ tuyển sinh 2019

Các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ “Quỹ học bổng Trường Đại học Quảng Bình”