You are currently viewing Đón tiếp đoàn cán bộ của Liên hiệp Công đoàn, Mặt trận, Hội phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và cán bộ tỉnh Xây – sổm – bun – CHDCND Lào nhập học tiếng Việt

Đón tiếp đoàn cán bộ của Liên hiệp Công đoàn, Mặt trận, Hội phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và cán bộ tỉnh Xây – sổm – bun – CHDCND Lào nhập học tiếng Việt

Thực hiện kế hoạch số 1753/ KH – ĐHQB và 17899/ KH – ĐHQB của trường Đại học Quảng Bình về việc đón tiếp đoàn cán bộ của Liên hiệp Công đoàn, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và cán bộ tỉnh Xây – sổm – bun – CHDCND Lào nhập học tiếng Việt.

Chiều các ngày 10/10/2019 và 14/10/2019, tại phòng Hội thảo tầng 2 Trung tâm Học liệu. trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức đón tiến các đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn, Mặt trận, Hội phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và cán bộ tỉnh Xây – sổm – bun CHDCND Lào nhập học tiếng Việt.

Về phía tỉnh Khăm Muộn, có đại diện lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn, lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn, lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Khăm Muộn

Về phía tỉnh Xây – sổm – bun, có đại diện của Sở Giáo dục – Thể thao và Sở Ngoại giao.

Về phía tỉnh Quảng Bình, có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình.

Về phía trường Đại học Quảng Bình, có PGS. TS Nguyễn Đức Vượng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trưởng các đơn vị liên quan; cán bộ Phòng QLKH-HTQT và Trung tâm NC ASEAN; và các giảng viên giảng dạy tiếng Việt.

Tại buổi đón tiếp, Nhà trường đã tiếp nhận 09 cán bộ của các đơn vị nói trên của tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Xây – sổm – bun – nước CHDCND Lào sang nhập học tiếng Việt tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019 – 2020.

Một số hình ảnh tại buổi đón tiếp:

TT NC ASEAN