You are currently viewing Đón tiếp lưu học sinh tỉnh Khăm Muôn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay-sổm-bun CHDCND Lào đến nhập học tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019-2020

Đón tiếp lưu học sinh tỉnh Khăm Muôn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay-sổm-bun CHDCND Lào đến nhập học tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019-2020

Thực hiện Biên bản hội đàm giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay – sổm – bun – nước CHDCND Lào; Theo thông báo của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo sở Ngoại giao và Sở Giáo dục – Thể thao các tỉnh trên đã đến làm thủ tục nhập học cho các em LHS Lào học tiếng Việt dự bị năm học 2019 – 2020 trong tháng 10/2019 tại trường Đại học Quảng Bình.

Về phía các tỉnh của nước CHDCND Lào, có đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại giao và Sở Giáo dục – Thể thao của tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay – sổm – bun.

Về phía tỉnh Quảng Bình, có bà Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và một số cán bộ chuyên viên của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.

Về phía trường Đại học Quảng Bình, có PGS. TS Nguyễn Đức Vượng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trưởng các đơn vị liên quan; cán bộ Phòng QLKH-HTQT và Trung tâm NC ASEAN; và các giảng viên giảng dạy tiếng Việt.

Tại các buổi đón tiếp, Nhà trường đã tiếp nhận 61 lưu học sinh của các tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xây – sổm – bun – nước CHDCND Lào sang nhập học tiếng Việt tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019 – 2020.

     Dự kiến đến hết tháng 10 và đầu tháng 11, Nhà trường sẽ đón tiếp thêm khoảng 10 lưu học sinh diện tự túc kinh phí sang học tiếng Việt dự bị, nâng tổng số lưu học sinh Lào lên trên 70 em. Với số lượng đó, Nhà trường sẽ tổ chức thành 03 lớp học, để các em có thể được học tập trong những điều kiện tốt nhất đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại các buổi đón tiếp:

TT NC ASEAN.