Lịch công tác Tuần 11. Năm học 2019-2020

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

28/10

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Họp BCH Đảng bộ tháng 10/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 BT Đảng ủy
Ba

29/10

8h00 Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 Trường CĐ Kỹ thuật Công-Nông nghiệp PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường, Trường CĐ Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Ban Tổ chức
9h00 Làm việc với đoàn công tác Văn phòng Kinh tế&Văn hóa Đài Bắc BGH; Trưởng Ph. QLKH&HTQT, Trưởng Khoa NN, Giảng viên Bộ môn Tiếng Trung Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 10/2019 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
15h00 Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Khối các CQ Tỉnh về kiện toàn cán bộ Hội Đ/c Trần Đức Hiền Phòng họp Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Chủ tịch Hội CCB Khối
16h00 Gặp mặt cán bộ giảng viên nghỉ hưu tháng 10 năm 2019 Thành viên theo Hội nghị giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng

30/10

8h00 Chấm thi tuyển sinh đại học Giáo dục Mầm non Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng ban
8h30 Hội nghị thường niên về đào tạo không chính quy năm 2019 (02 ngày) Hiệu trưởng và Giám đốc TT ĐT thường xuyên Khu DL Tam Cốc-Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình Trường ĐH Mở Hà Nội
Năm

31/10

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2019 Đ/c Trần Đức Hiền Phòng họp Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
14h00
Sáu

1/11

8h00 Thuyết minh đề xuất mở mã ngành đào tạo BGH; Phòng ĐT, TC-HC, KH-TC, Trưởng các Khoa và các Bộ môn đề xuất mở mã ngành Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Phòng Công tác sinh viên Đại diện BGH, Đoàn Thanh tra, toàn thể CB,VC Phòng CTSV Văn phòng Phòng CTSV Trưởng đoàn TT
Bảy

2/11

8h00  

 

14h00  

 

CN

3/11

8h00  

 

14h00