Lịch công tác – Tuần 12. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

4/11

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Tỉnh Đoàn kiểm tra công tác thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 Đoàn kiểm tra; BTV Đoàn Trường Văn phòng Đoàn, Địa điểm thực địa Bí thư Đoàn Trường
Ba

5/11

14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Lê Thị Bạch Liên Theo Quyết định Phòng tự NC của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ

6/11

8h00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở đợt 1 năm học 2019-2020 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00 Họp rà soát nội dung thuyết minh đề tài cấp nhà nước Thành viên nghiên cứu đề tài  Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019 PHT. Mai Thị Liên Giang Hội trường Sở Tư pháp Quảng Bình UBND tỉnh
Năm

7/11

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Họp xét tốt nghiệp đại học liên thông, VB2 Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2019 Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Sáu

8/11

8h00
14h00 VNPT làm việc với Nhà trường về phần mềm Quản lý văn bản Phòng ĐBCLGD, Trưởng Phòng Đào tạo, Đ/ Hậu Khoa KT-CNTT, Đ/c Kiểu Ban QT Website Phòng họp tầng 3 Phòng ĐBCLGD
14h30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh Hội trường Đảng ủy Khối Bí thư Đảng ủy Khối
15h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Hội trường Đảng ủy Khối Bí thư Đảng ủy Khối
19h00 Hội thi tìm hiểu pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Khác mời; CBGV và sinh viên Khoa Luật Giảng đường B3 Trưởng Khoa Luật
Bảy

9/11

8h00  

 

14h00  

 

CN

10/11

8h00  

 

14h00