Lịch công tác – Tuần 16. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 

Hai

02/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Lãnh đạo Trường làm việc với Ban Quản trị mạng (Website) Lãnh đạo Trường, thành viên Ban Quản trị mạng Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
 

Ba

03/12

8h00
14h00
 

04/12

8h00
14h00 Họp Hội đồng xét kỷ luật nhân viên Thành viên Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
 

Năm

05/12

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Họp xét duyệt kinh phí đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020 BGH; Tr.Phòng QLKH&HTQT, Kế toán trưởng Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Họp xét đủ điều kiện dự thi TN; xét TN; xét hoàn thành khóa bồi dưỡng thăng hạng CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ tỉnh Hiệu trưởng Hội trường tâng 3, Đảng ủy Khối BTC
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Hoàng Văn Dũng Theo Quyết định Phòng tự NC của GV, tầng 2 Trung tâm HL Chủ tịch Hội đồng
 

Sáu

06/12

8h00 Đảng ủy khối các CQ Tỉnh làm việc với Đảng ủy Trường, về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019 Đảng ủy Khối; Ban CH Đảng bộ Trường Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy khối
13h30 Hội thảo KH: “NC sinh thái và phân bố quần thể loài Bách xanh đá” PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 2-BQL Vườn QG Phong Nha-Kẻ Bàng Ban Tổ chức
14h00 Họp bàn về thực hiện đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm ĐT, Thư ký ĐT các thành viên ĐT: Đ/c Tr.T.Hùng, T.L.Tưởng, Đ.T.T.Trà, N.H.D.Viễn  Phòng họp tầng 3 Chủ nhiệm đề tài
14h00 Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm- GDTC-QP, nhiệm kỳ 2019-2022 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Ban Tổ chức
16h00 Đại hội Liên Chi đoàn Khoa KHCB, nhiệm kỳ 2019-2022 Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 4 Ban Tổ chức
 

Bảy

07/12

6h30 Tổ chức thi tuyển sinh liên thông, VB2 (đợt 3) (02 ngày) Ban coi thi theo Quyết định Giảng đường A Trưởng Ban CT
14h00
 

CN

08/12

8h00
14h00