Lịch công tác – Tuần 17. Năm học 2019-2020 Có bổ sung, điều chỉnh)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

9/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Tổ chức khóa Đào tạo kỹ năng mềm cho Sinh viên Trung tâm HTSV&KN, Đoàn thanh niên, các chuyên gia của dự án, SV Trường Giảng đường B3 Trung tâm HTSV&KN
9h00 Trao đổi về chương trình liên kết Tiếng Anh với Trường Udon Thani Ban GH; Trưởng phó Phòng QLK&HTQT, Khoa Ngoại ngữ, TTNC ASEAN, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
9h30 Xây dựng vườn ươm khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo Trung tâm HTSV&KN, các chuyên gia, các nhóm SV tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Giảng đường B3 Trung tâm HTSV&KN
14h00 Làm phách kỳ thi tuyển sinh LT, VB2 đợt 3 Ban làm phách Phòng Đào tạo Trưởng Ban
Ba

10/12

8h00 Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh lần thứ 12, Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày) Hiệu trưởng Hội trường UBND Tỉnh CT Hội đồng ND Tỉnh
8h00 Chấm thi tuyển sinh LT, VB2 đợt 3 Ban Chấm thi Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban
8h30 Kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh của CNĐT TS. Hoàng Văn Dũng Ban GH; Đoàn Kiểm tra; Tr. Phòng QLKH&HTQT, Kế toán trưởng Phòng họp tầng 3 Đoàn Kiểm tra
14h00

11/12

8h00 Báo cáo công tác xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo của Khoa NN và Khoa N-L-N BGH; Phòng ĐT, TC-HC, KH-TC Trưởng các Khoa và Bộ môn mở mã ngành, Tổ xây dựng hồ sơ Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 Báo cáo công tác xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo của Khoa KHCB, Khoa KT-CNTT và Khoa KT-DL BGH; Phòng ĐT, TC-HC, KH-TC Trưởng các Khoa và Bộ môn mở mã ngành, Tổ xây dựng hồ sơ Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
15h00 Kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh của CNĐT TS. Trần Tự Lực Ban GH; Đoàn Kiểm tra; Tr. Phòng QLKH&HTQT, Kế toán trưởng Phòng hội thảo tầng 2, TT Học liệu Đoàn Kiểm tra
Năm

12/12

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
15h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Phan Thị Thu Hiền Theo Quyết định Phòng TNC của giảng viên, TT Học liệu CT Hội đồng
15h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn BCH Công đoàn Phòng họp tầng 3 CT Công đoàn
Sáu

13/12

8h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Bí thư Đảng bộ Khối
9h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối các CQ tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Hội trường Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Bí thư Đảng bộ Khối
14h00 Họp xét tuyển sinh LT, VB2 đợt 3 Hội đồng tuyển sinh Phòng họp tầng 3 CT Hội đồng
14h30 Họp xét tốt nghiệp VB2 khóa 59, liên thông khóa 60 (đợt 2) Hội đồng xét tốt nghiệp Phòng họp tầng 3 CT Hội đồng
15h00 Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 CT Hội đồng
Bảy

14/12

8h00
14h00
CN

15/12

8h00
14h00

Last Updated on 12 Tháng Mười Hai, 2019 by Trần Đức Hiền