Các biểu mẫu Báo cáo thành tích SV5T, STG cấp trường năm 2019

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Mẫu-BC-STG-cấp-trường.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/MAU-BAO-BCTT-SV5T-Trường.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]