Tiêu chuẩn xét chọn Sinh viên 5 tốt & Sao tháng Giêng cấp Trường năm học 2019-2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Tiêu-chuẩn“Sinh-viên-5-tốt”Trường-2019-23.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Quy-Chế-xét-Sao-Tháng-giêng.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]