Lịch công tác – Tuần 26. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/2

8h00
14h00 Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2019 Đoàn TT, KT; Thường trực HĐTS; Trưởng Phòng TC-HC Phòng Đào tạo Trưởng đoàn TT,KT
Ba

11/2

8h00  
14h00  

12/2

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy viên BTV Phòng HT Bí thư Đảng ủy
14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Phòng TC-HC BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
15h30 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa KT-DL BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp (HOÃN) Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Phòng họp tầng 3 Trưởng Tiểu ban
Năm

13/2

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa KH Cơ bản BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội nghị trực tuyến về tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 đối với ngành GD Mầm non Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Huế Bộ GD-ĐT
15h30 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa Sư Phạm BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
Sáu

14/2

8h00  
14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa GD TC-QP BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
15h30 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa Luật BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
Bảy

15/2

8h00  

 

14h00  

 

CN

16/2

8h00  

 

14h00  

 

Last Updated on 13 Tháng Hai, 2020 by Trần Đức Hiền