You are currently viewing Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về giáo dục ICE2020

Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về giáo dục ICE2020


Trường Đại học Quảng Bình nhận được lời mời của Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan và đã đồng ý tham gia, phối hợp đồng tổ chức Hội thảo thảo quốc tế về giáo dục (ICE2020): “Đổi mới và Phát triển dạy học trong thế kỷ 21” (Innovation and Development for Classroom in the 21st Century) từ ngày 01 – 03 tháng 02 năm 2020 tại Trường Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan.

Trong các ngày diễn ra Hội thảo, các cán bộ giảng viên của Nhà trường đã tham gia báo cáo tại các tiểu ban Đổi mới chương trình, mô hình quản lí, điều hành trong giáo dục; Quản trị giáo dục; Dạy học phát triển năng lực; Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và tham dự phiên thảo luận về Đổi mới sáng tạo và phát triển dạy học trong thế kỷ XXI. Tại diễn đàn, các diễn giả đã trao đổi về những khó khăn, thách thức và cơ hội trong đào tạo nhân lực thời đại 4.0.

Bên lề Hội thảo, đoàn công tác của Nhà trường tham gia một số các hoạt động như ký kết hợp tác Chương trình 2+2 về giảng dạy tiếng Anh thương mại; ký kết lại hợp tác giữa hai trường (MOU giai đoạn 2020-2025); tham gia giao lưu với các diễn giả đến từ các trường, viện nghiên cứu: The Education University of HongKong), University of New South Wales, Sydney, Curtin University, Northeastern University…; thăm cơ sở 2 của Trường Đại học Udon Thani; thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ các kiều bào tại tỉnh Udon Thani.

Một số hình ảnh liên quan: