Lịch công tác – Tuần 27. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

17/2

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
Từ 14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và Chi bộ Khoa N-L-N BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (02) Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
Ba

18/2

8h00 Hội nghị hợp tác đào tạo sau đại học Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng Ban TC
13h30 Hội nghị về tập huấn đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình năm 2020 PHT. Mai Thị Liên Giang và Trưởng Phòng Đào tạo Bảo Ninh Beach Resort, Đồng Hới Ban TC
Từ 14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Phòng CTSV và Chi bộ Phòng Đào tạo BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (02) Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy

19/2

Từ 8h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Phòng KH-TC, Chi bộ KT-CNTT và Chi bộ TT THNN- HTSV&KN BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (03) Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
Từ 14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ TT Học liệu, Chi bộ Phòng QLKH&HTQT và Chi bộ TT Đào tạo thường xuyên BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (03) Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
Năm

20/2

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Bí thư Đảng ủy Hội trường Đảng ủy Khối Bí thư Đảng ủy Khối
Từ 8h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Phòng ĐBCLGD, Chi bộ Phòng TT-PC và Chi bộ Phòng QT- Ban QLDAXD BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (03) Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Họp các ban xây dựng đề án và các tổ xây dựng hồ sơ mở 06 ngành đào tạo đại học Lãnh đạo Trường; các ban và tổ XD hồ sơ mở mã ngành Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo Trường
Sáu

21/2

8h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 BTV Tỉnh ủy
Bảy

22/2

8h00
14h00  

 

CN

23/2

8h00
14h00